2015-01-28

Być Polakiem, być Vandalem, być Prussem

Piotr Brożek "Niepamięć"
 Witaj Ludu mój! Witajcie rodacy!

Jestem ten przepowiedziany Mąż Opatrznościowy 'Czterdzieści i Cztery'. Nie jestem Polakiem, albowiem moje przodki byli gburami i chłopami.
Nie jestem Polakiem, bo moje Dziady nie byli Panami, ale byli Kumami.
Nie jestem chłopem, bo nie jestem już w niewoli u Polaków, jako byli moje Dziady.
Jestem nowym człowiekiem!

Polacy i ich własność="włości", czyli "włościanie"="chłopi", nie byli ani nie są jednym i tym samym narodem, ale to są różne, odrębne narody! Tak zwany "naród polski"="Polacy" to jest względnie niedawno sztucznie/virtualnie i oszukańczo utworzony twór polityczny. Od kilku albo kilkunastu dekad narodom chłopów, panowie Polacy zaczęli podstępnie i fałszywie wmawiać, że nasze przodki — chłopski Lud i ich "włości", to są także "Polacy", czego im do tamtej pory odmawiano przez wiele poprzednich wieków istnienia "Polski".

Tak jak poprzednio "bycie Polakiem" było naszym przodkom odmawiane, zabronione i karane, tak teraz "bycie Polakiem" jest narzucone przemocą i represjami i jest obowiązkowe. Teraz Panowie Polacy odmawiają prawa do własnego poczucia odrębności narodowej naszym różnym chłopskim, ludowym narodom, jak naród Ślązaków, naród Kaszubów, naród Mazurów, naród Rusinów, Bojków, Łemków, naród Górali, naród Pogórzan itd.

Ja dostrzegłem i zrozumiałem tamten podstępny zabieg i proces polonizacji na chłopach i to dążenie do wynarodowienia i przenarodowienia Ludu na Polaków i przeciwstawiam się temu. Zrozumiałem, że my, potomkowie chłopów, potomkowie Ludu, który przez wieki istnienia i nieistnienia "Polski" nie myśleli o sobie jako "Polacy", ale raczej jako "chłopy", albo "tutejsi" — my też możemy wskrzesić nasz własny, samostojny, samodzielny naród. Nie musimy się przyczepić do tego INNEGO, obcego nam narodu naszych odwiecznych wrogów i pasożytów ze dwora - Polaków.

Niechaj Polacy sami sobie żyją tymi ich fantastycznymi, oderwanymi od rzeczywistości, górnolotnymi, bohaterskimi, idealistycznymi urojeniami o ich własnym, najwspanialszym na Ziemi — Narodzie Panów. My, Lud, "nie jesteśmy z tej ich baśni"…

Dlatego jako ten przepowiedziany, opatrznościowy "wskrzesiciel narodu", wskrzesiłem nasz własny, odrębny, niepolski Naród Ludu, naród potomków gburów, chłopów. Nazwałem ten nasz odwieczny naród i Lud Tej Ziemi — Vandale.
Od roku 2012 nie musimy już więcej myśleć ani mówić o sobie: "chłopi", "wieśniacy", "tutejsi", "Polacy", ale możemy nazywać się naszą własną narodową, pradawną, rodzimą nazwą — Vandal, Vandale.

Mamy wiele przed sobą do wykonania, aby uratować nasz naród, nasze dziedzictwo narodowe, aby natchnąć naszą młodzież, naszych ludzi, swą własną dumą narodową, poczuciem przynależności do ten odwiecznej ludowej spólnoty pokoleń tej ziemi.

Ludu wszystkich krain! Łączmy się!

Jesus AntiChristos Cunrad44
Spas44 Zbawiciel44 'Czterdzieści i Cztery'
Król Vandali i Prussów

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz